valmisfirmad

Ma-Pe: klo 8:30-17:00 / GSM: +372 502 8940 / WhatsApp: +372 502 8940 / E-mail: info@liivikas.ee / Skype: liivikas

Osoitepalvelu + yhteyshenkilö

 

15.01.2018 astui voimaan muutos liiketoimintalakiin, joka koskee yhteyshenkilön nimeämistä.

Muutoksen mukaan vastaisuudessa, jos yhtiön hallitus tai sitä korvaava elin sijaitsee missä tahansa ulkovallassa, yhtiön tulee nimetä yhteyshenkilö, jonka koti-/asuinpaikka on Virossa, jotta kyseiseen osoitteeseen olisi mahdollista lähettää yhtiötä koskevia asiakirjoja, muun muassa menettelyasiakirjoja ja tahdonilmaisuja.

 

Voimaantulevan lakimuutoksen mukaan voidaan yhteyshenkilöksi nimetä vain erityisille kelpoisuusvaatimuksille vastaavien henkilöiden ja ammattialan edustajien keskuudesta: notaari, notaarin toimisto, asianajaja, asianajotoimisto, auktorisoitu tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö, vieraspaikkakuntalaisen edustaja verotusasioissa verotusmenettelystä annetun lain merkityksessä tai luottamusrahastojen (Trust tai Trust Fund -rahasto) ja yhtiöiden palvelujen tuottaja (esimerkikksi Liivikas OU).

 

Yhteyshenkilön osoite katsotaan siinä tapauksessa myös yhtiön osoitteeksi ja asiakirjan yhteyshenkilölle luovutuksella katsotaan se samalla myös yhtiölle luovutetuksi.

 

Yhteyshenkilö on yhtiön passiivinen edustaja. Se tarkoittaa, että hänen tehtävänään on yksinomaan kolmansien henkilöiden yhtiölle lähettämien asiakirjojen vastaanottaminen. Hänellä ei ole valtuutuksia eikä toimivaltaa esittää yhtiön nimissä tahdonilmaisuja. Yhteyshenkilö ei ole vastuussa asiakirjan lähettäneen kolmannen henkilön edessä. Samalla yhteyshenkilö voi olla vastuussa sen yhtiön edessä, jonka yhteyshenkilönä hän toimii, siinä tapauksessa, jos hän rikkoo keskinäistä sopimusta.

Ellei keskinäistä sopimusta ole tehty, on ilmeisesti edellytettävä, että yhteyshenkilöön kohdistuva vastuu muodostuu, jos hän on jättänyt edelleen toimittamatta vastaanottamansa asiakirjan yhtiön hallituksen jäsenelle.

 

Hinta: yhden vuoden osoitepalvelu + yhteyshenkilöpalvelu – alkaen 300 €

 

paap

 

Avoinna arkisin: klo 8:30-17:00

Palvelemme suomen kielella

 

GSM: +372 502 8940

WhatsApp: +372 502 8940

E-mail: info@liivikas.ee

Skype: liivikas

 

Pyytämme kävijöita aina varamaan ajan asiakaspalvelusta!

Liivikas OÜ / Nurme 16, 11621 Tallinn, Estonia / Skype: liivikas / E-mail: info@liivikas.ee / GSM: +372 502 8940 / WhatsApp: +372 502 8940